Potwierdzeniem wysokiej pozycji rynkowej SPED PARTNER są wyniki opublikowanych w czerwcu ‘2017 rankingTSL 2017ów branży transportowo-spedycyjnej.
W 22 edycji Rankingu Firm TSL, przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, SPED PARTNER zajął 43 miejsce pod względem przychodów (22 wśród firm z polskim kapitałem) oraz 8 pozycję biorąc pod uwagę dynamikę zysku.
Z kolei w Rankingu LTS opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Spółka zajęła 59 miejsce pod względem przychodów (27 wśród firm z polskim kapitałem).
Utrzymujące się wysokie oceny Spółki są efektem systematycznych, wspólnych działań wszystkich pracowników SPED PARTNER, którzy swoim zaangażowaniem i kompetencjami budują przewagę konkurencyjną i tworzą wysoką jakość świadczonych usług.

 

 

13.06 w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli SPED PARTNER z władzami i studentami Wydziału Orgapolit slaska 2017nizacji i Zarządzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, podczas którego nastąpiła uroczysta wymiana listów intencyjnych dotyczących współpracy. Podpisane porozumienie daje nowe możliwości studentom Politechniki Śląskiej na kierunku Logistyka, którzy w ramach praktyk i staży w firmie o krajowym i międzynarodowym doświadczeniu mogą zdobyć praktyczne umiejętności i rozwinąć swoje kompetencje zdobyte podczas studiów.

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Lists/AktualnosciWydzialuOrganizacjiiZarzadzania/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=833

 

 

Informujemy, że 2.06 Logo DQS IQNet 2potwierdzono, że SPED PARTNER przeszedł pomyślnie kolejny audyt oceniający zgodność prowadzonych działań z wymaganiami nowej normy z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Audyt przeprowadzany został przez międzynarodowego audytora DQS. Audytorzy stwierdzili zgodność działań Spółki z wymaganiami wdrożonego standardu jakości i podkreślili mocne strony firmy takie jak: skuteczne zarządzanie, efektywne i przemyślane zarządzanie flotą oraz wysokie zaangażowanie Pracowników.

https://www.mydqs.com/en/customers/customer-database.html?aoemydqs%5Bcompany_no%5D=30950104&aoemydqs%5Baction%5D=singleView&cHash=bb363902cdd423adb27d1b0df51812bf

 

 

"PROFESJONALNI KIEROWCY" to społeczna akcja, która już po raz drugi organizowana jest przez Volvo, Rprofesjonalni kierowcyenault Trucks, Wielton, Ergo Hestię i Michelin. Celem jest szkolenie młodych kierowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ciężarówkami. To dla nich nie tylko szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, ale także przepustka do znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. W tej edycji planuje się przeszkolenie ponad 300 osób. Odbędzie się 15 sesji w różnych regionach Polski.
W tym roku SPED PARTNER został zaproszony przez Organizatorów do udziału w akcji i w dniach 12-15 września będzie gospodarzem jednej z sesji. To duże wyróżnienie, będące wyrazem uznania dla prezentowanego przez SPED-a  profesjonalnego modelu zarządzania nowoczesną firmą transportową.

http://www.profesjonalnikierowcy.pl/